Aktuálně, Základní škola

Informace o výsledcích ve vzdělávání za 1. pololetí 2020/2021

obdrží zákonní zástupci prostřednictvím e-mailů od třídních učitelů od 19. 1. do 25. 1. 2021. Fyzicky bude žákům předán výpis z vysvědčení do tří dnů po obnovení prezenční výuky. Žáci 1. a 2. ročníku obdrží výpis 28. 1. 2021.

29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny, od 1. 2. do 5. 2. 2021 jsou jarní prázdniny. V těchto dnech nebude probíhat ani distanční, ani prezenční výuka. Provoz MŠ a ŠJ zůstává v běžném režimu.

Distanční i prezenční výuku v ZŠ zahájíme 8. 2. 2021, a to v souladu s nařízeními MŠMT a vlády ČR.