Aktuálně, Základní škola

Provoz ZŠ

Od 1. 3. 2021 se budou žáci 1. – 5. ročníku vzdělávat jen DISTANČNÍM ZPŮSOBEM.

Výuka bude probíhat podle pokynů třídních učitelů a vyučujících konkrétních předmětů.

O změnách Vás budeme včas informovat.

Ošetřovné: informace na tomto odkazu:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.