Projekty

Projekt s názvem „MŠ, ZŠ a ŠD Radim 002“

Od 1. 7. 2023 realizuje ZŠ a MŠ Radim, okres Kolín v rámci výzvy č. 02_22_002 (ŠABLONY PRO
MŠ a ZŠ Operačního programu Jan Amos Komenský), vyhlášeného MŠMT projekt s názvem „MŠ, ZŠ a ŠD
Radim 002“.
Na tento projekt škola obdržela dotaci ve výši 1 182 100,- Kč.
Doba trvání projektu je 30 měsíců (1. 7. 2023 – 31. 12. 2025).
Účelem dotace je:

  • zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání;
  • zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací
    mobility znevýhodněných skupin;